RESTORAN SOKOLINE

Datum Decembar 2016
Lokacija Nikšić, Crna Gora
Klijent Hotel Sokoline
Kategorija Ugostiteljstvo