HOTEL ROOM (DESIGN 2)

Datum Avgust 2018
Lokacija Herceg Novi, Crna Gora
Klijent Hotel Lazure
Kategorija Ugostiteljstvo