HOTEL LAZARET

Datum 2015-2019
Lokacija Herceg Novi, Crna Gora
Klijent Hotel Lazure
Kategorija Ugostiteljstvo