25
Mar

Projekat LAZARET: TRANSFORMACIJA PROŠLOSTI UZ OČUVANJE AUTENTIČNOSTI

Lazaret pojam

Lazareti su bili izgrađeni kao kompleks objekata za preventivne zdravstvene mere zaštite  stanovnika primorskih gradova u srednjem veku.

Svi veliki primorski gradovi tog doba, bili su važna lučka pristaništa koja su primala putnike iz svih krajeva sveta. U cilju zaštite stanovnika od unošenja i širenja zaraznih bolesti, prvi put u istoriji doneta je odluka o izgradnji karantina, odnosno objekata  koji  imaju namenu zaštite i sprečavanja širenja zaraznih bolesti. 

Danas je na svetu ostalo svega nekoliko ovakvih objekata.

Istorija objekta

Kada su Venecijanci 1688. godine uspeli da ponovo zauzmu Herceg Novi, nakon pobede nad Turcima koji su vladali regijom Kotora nešto više od dva veka, prvi zadatak bio je da promene turski društveni sistem, koji je bio zastareo po tadašnjim savremenim normama. Kako je briga o zdravlju bila prioritetni zadatak, a u gradu je planirana luka i morski saobraćaj, pojavila se potreba za karantinom tzv. lazaretom.

Prvi Lazaret formiran je već 1700. godine u Herceg Novom, nedaleko od samog grada, ali pošto je postojala opasnost od odrona, jer je sam grad na steni, srušen je nakon nekoliko godina.

Novi Lazaret, objekat star skoro 300 godina, koji smo rekonstruisali i transformisali u luksuzni hotel od 5 zvezdica,  sagrađen je na samoj obali mora između 1728. i 1732. za vreme uprave Mletačke republike. Ovaj karantin služio je za potrebe opservacije pomoraca, putnika i robe, koji su stizali sa udaljenih destinacija, u cilju zaštite od širenja epidemije. Lazaret je bio čitav kompleks objekata sa atrijumom i sopstvenom kapelom.  

Nakon Turaka i Venecijanaca, Lazaret je bio i u posedu Austrijanaca, koji su ga koristili za vojne potrebe. Za vreme Kraljevine Jugoslavije uglavnom je služio kao skladište, a od 1990. jedan njegov deo bio je potpuno napušten, a drugi je služio kao dečije odmaralište.

Lazaret pre rekonstrukcije

Rekonstrukcija i restauracija starog objekta u luksuzni hotel Lazure od 5 zvezdica

Glavni cilj projekta rekonstrukcije i prenamene starog objekta karantina, a ujedno i najveći izazov, bio je sačuvati u potpunosti stari duh i autentičnost prošlih vremena i uklopiti ga sa zahtevima modernih hotelskih luksuznih objekata uz unikatnost i raznolikost apartmana. Rad na projektu rekonstrukcije podrazumevao je konstantni konzervatorski nadzor, jer se radi o objektu od posebnog istorijskog značaja koji je pod zaštitom.

Radovi na kamenim zidovima

Izvođenje radova na objektu

Sa druge strane, nova namena objekata, hotela od 5 zvezdica zahtevala je drugu vrstu ispunjavanja zahteva, pa je ova dva doba, staro i novo, bilo veoma izazovno fino ispreplitati na jednom mestu. Samo jedan od uslova za uvođenje novih elemenata u postojeći, stari prostor, bio je da svi novi objekti budu montažno-demonatažni kako bi se obezbedilo njihovo lako uklanjanje, ako dođe do potrebe za tim.

Izgled unutrašnjeg dvorišta pre i posle rekonstrukcije

3D vizuelizacija novog prostora lobija

Peskiranjem i fugovanjem rekonstruisano je preko 4000m2 kamene fasade, dok je blizu 1000m2 kamenog popločanja izvađeno, očišćeno i obrađeno posebnim metodama uz strogo vođenje računa o očuvanju materijala, a po potrebi je preslagan slog i dopunjen novim, tamo gde nije bilo moguće upotrebiti autentičan materijal. Taj deo materijala smo specifičnim tehnikama obrade uz upotrebu najsavremenijih tehnologija formirali tako da se gotovo ne primeti razlika između novog i starog. Novi elementi poput ograda od kovanog gvožđa, prozora, vrata, škura i tome sl. rađeni su u potpunosti u duhu prošlosti po uzoru na originalne elemente.

Uz male iz­mene koje su nastale u toku građenja, a koje su neminov­ne kada je reč o rekonstrukci­ji, uspešno je postignuto ono što je bila prvobitna ideja.

Izgled kapele pre i posle rekonstrukcije

Od samog početka projektovanja pažljivo smo birali reše­nja, kako bismo postigli početni cilj – da sačuvamo au­tentičnost objekta i pomirimo zahteve modernog objekta kao što je hotel od 5* i sve ono što zidovi Lazareta čuvaju u sebi skoro 3 veka.

Izgled pre rekonstrukcije

Izgled nakon rekonstrukcije – lobi novog hotela

Rad na projektu rekonstrukcije podrazumevao je konstantni konzervatorski nadzor, jer se radi o objektu od posebnog istorijskog značaja koji je pod zaštitom.

Novi objekti

Kada su u pitanju novi objekti, jedan od većih izazova i poduhvata bila je izgradnja podzemne kuhinje površine 700m2. Kako bismo ispoštovali uslov objekta pod zaštitom, koji nije dozvoljavao uvođenje novih objekata u neposrednoj blizini starog, kao najbolje rešenje za kuhinju predložili smo izgradnju novog objekta ispod površine zemlje, koji smo sa postojećim objektom potom povezali namenskim ulazima u podzemnoj zoni. Interesantan podatak je da se sadašnja hotelska kuhinja nalazi 4m ispod nivoa mora. U toku same gradnje, sa jedne strane nadirala je morska voda, a sa druge, tačnije iz pravca brda iznad, slatka voda sa nekadašnjeg izvora pijaće vode iz prošlih vremena. Iskusni tim Omorika grupe koji je na ovom projektu brojao više od 150 radnika, uspešno je rešio i ovaj izazov pred kojim se našao prilikom izgradnje nove kuhinje budućeg hotelskog kompleksa.

U okviru ovog dela projekta rekonstrukcije i prenamene novi sadržaji, pored kuhinje, uključuju i 2 restorana, 2 bara, salu za sastanke, konferencijsku salu, 24 luksuzne sobe i apartmana za čiji smo kompletan dizajn i opremanje bili takođe zaduženi, a o čemu će biti reči u nekim od narednih tekstova.

Noćna rasveta hotela Lazure

Dodatni sadržaji resorta

U okviru projekta Lazaret, a za potrebe novog luksuznog resorta na obali, naš dodatni zadatak bila je i rekonstrukcija još nekih starih pripadajućih objekata iz ovog kompleksa, ali i izgradnja potpuno novih objekata, poput depadansa hotela, jaht kluba, spa centra, servisnog objekta i marine kapaciteta oko 250 vezova. Takođe, bili smo zaduženi i za uređenje parcele površine preko 10.000 m2 gde nam je prioritetni cilj bio da maksimalno očuvamo staro rastinje, poput viševekovnih borova koje smo zatekli na terenu starog Lazareta. 

 Izgled izvedenog stanja fasade

Zaključak

Obnova Lazaret objekta i njegova transformacija u luksuzni hotel od 5 zvezdica trajala je u periodu od 2015. do 2018. godine. Kompletan projekat Lazaret je ujedno najveći projekat koji smo radili i na koji smo posebno ponosni. Želimo da verujemo da smo uspeli da ostavimo značajan trag u vremenu i stvorimo neku novu dimenziju savremenog doba uz očuvanje istorije grada i izvornog stanja koje smo se trudili da ne poremetimo. Da li mislite da smo u tome uspeli?