Hotel Room (design 1)

Datum Avgust 2015
Lokacija Herceg Novi, Crna Gora
Klijent Lazure Hotel
Kategorija Ugostiteljstvo